Vereerd - Verguisd
Heersend - Dienend
Tweeluik Jezus verbeeld
item6
item5
item4
item3
item1
item2
HEERSENDDIENEND
VEREERDVERGUISD
agenda item6 digi-prints item5 beelden item4 schilderijen item3 intro welkom